Ferdo KovacFerdo Kovač rođen je u Batinu kod Posušja 1949. Osnovnu školu završio je u Batinu i u Posušju, gimnaziju na Širokom Brijegu a ekonomski fakultet u Sarajevu. Živio je u Rodoču, a radio u Mostaru.

Kiparstvo i slikarstvo bili su trajna preokupacija svestranog umjetnika.
Posebice je radio u drvu i kamenu, a slikao u tehnici pastela i ulja. Rezultat njegovog kiparskog rada jesu dvije samostalne izložbe i preko dvadeset skupnih izložba u Širokome Brijegu, Mostaru, Posušju, Stonu, Imotskom, Sarajevu i drugim gradovima.

Knjige poezije: Pogled sa zemlje (1996.), Bjelina anđela (2000.),  i Jedino pjesma
ostaje (2005.).
Knjige aforizama: ’Ajde gledajte tuđa posla (2004.), Pokaj se za
tuđe grijehe (2006.) i Zabranjeno ujedati, lajte slobodno (2008.).

Zastupljen je u Antologiji aforizama BiH PROTESTI MOŽDANE MASE
sastavljača J. Nikolića.

Preminuo je 6. svibnja 2010. godine u Mostaru.

“Ostavite malo sebe na ovoj zemlji da i drugi imaju što ponijeti sa sobom.”

Grob
Posljednje počivalište Ferde Kovača u groblju Raštani (Mostar). Skulpturu nadgrobnog spomenika napravio je akademski kipar Toni Marić, a koja sadrži tekst “Nasloni se na svoj križ da se malo odmoriš!” iz Ferdine knjige ‘Jedino pjesma ostaje’.